Fredagen den 19 april 2013

photo credit: Returpack - Pantamera - Creative Commons License

18 miljoner burkar blev sjöräddningsbåt i världsklass

I går döptes den nya sjöräddningsbåten av Ola Skinnarmo på Skeppsholmen i Stockholm. Pantamerabåten är resultatet av ett samarbete mellan Pantamera och Sjöräddningssällskapet där konsumenter uppmanats att ”panta” burkar utan pant samtidigt som sjöräddningssällskapet har underlättat för båtfolket att göra sig av med sin pant. 18 miljoner insamlade burkar blir nu en ny sjöräddningsbåt som dessutom går på miljöbränslet EcoPar.

– Vi har haft ett fruktsamt samarbete med Sjöräddningssällskapet sedan ett par år. De 2000 frivilliga sjöräddarna runt om i landet gör ett fantastiskt jobb. Vårt samarbete innebär att de, utöver sina räddningsinsatser, underlättar för båtfolket att bli av med sin pant och på så sätt bidra till en renare natur och skärgård, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta, nästan 9 av 10 burkar och flaskor återvinns. Men de privatimporterade burkarna, utan pant, återvinns inte i lika hög grad. För att öka återvinningen av dessa burkar skänkte Pantamera 10 öre för varje privatimporterad burk som pantades till Sjöräddningssällskapet.

– När kampanjen ”Pantamera – Rädda flera” genomfördes under förra sommaren pantades omkring 18 miljoner privatimporterade burkar. Det är dessa burkar som har finansierat den nya sjöräddningsbåten. Att båten dessutom går på det nya miljöbränslet EcoPar gör det bara ännu bättre, säger Katarina Lundell.

Stor miljövinst

Utöver pengar till sjöräddarna och en renare natur innebär återvinningen av 18 miljoner burkar en stor miljövinst. Att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar 95 procent i energi jämfört med nytillverkning. För varje burk som pantas sparar man 0,34 kg koldioxidutsläpp jämfört med att tillverka en ny. 18 miljoner burkar motsvarar cirka 6 300 ton koldioxid.

– Att panta är en enkel vardagshandling som ger en fantastisk miljövinst. Vi vill förstås att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas oavsett om de köpts i Sverige eller utomlands, avslutar Katarina Lundell.

Pressmeddelande från: Returpack - Pantamera