Torsdagen den 18 april 2013

Jula vill etablera varuhus i Skövde

Företaget G & K Blanks Fastigheter AB (ett bolag inom Jula-sfären) har gjort en markreservation i Skövde för etablering av handelshus. Markreservationen har gjorts på området Stallsiken Östra. I förlängningen handlar det om att kunna etablera ett Julavaruhus i Skövde

- Vi tror stenhårt på handelsområdet Stallsiken Östra. Här finns ett tydligt och bra läge för fortsatt utveckling av Skövde som handelsstad, säger Karl-Johan Blank, Julas delägare och koncernchef.

- Vi ser att det finns utrymme för mer än ett Julavaruhus i Skaraborg och då känns Skövde och Stallsiken som det naturliga valet för Julas fortsatta expansion, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Inom markreservationen har G & K Blanks Fastigheter AB ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra etablering av handel inklusive dagligvaror inom kvartersmarken. Detaljplanen anger idag handel exklusive dagligvaror.

Syftet med ansökan är att möjliggöra för en etablering av livsmedelshandel inom kvartersmarken vilket är viktigt för att få en helhet och göra området attraktivare för all typ av handel samt att utveckla området Stallsiken Östra.

Idag har granntomten livsmedelstillstånd och G & K Blanks Fastigheter AB anser att det skall vara samma villkor inom denna kvartersmark.

- Vi hoppas kunna bygga cirka 17 000 kvadratmeter vilket skulle ge mycket nya arbetstillfällen inom handeln. Läget på Stallsiken Östra är mycket fördelaktigt och vi hoppas här kunna nå hela östra Skaraborg, säger Karl-Johan Blank.

Pressmeddelande från: Jula AB