Onsdagen den 17 april 2013

Fordon på gång- och cykelväg vid Hällesäter

Under ombyggnaden av den nya förskolan vid Hällesäter i Hällekis har ett tillfälligt tillstånd utfärdats för fordonstransporter på den gång- och cykelväg som går runt Hällesäter. Tillståndet gäller fram till den 31 oktober i år.