Onsdagen den 17 april 2013

Förslag till ny gång- och cykelväg i Hällekis

I ett brev till Trafikverket skriver Götene kommun att man har önskemål om att det anläggs en ny cykel- och gångväg utmed Sjöråsvägen i Hällekis i samband med att vägen underhållsbeläggs nästa år.

Utformningen skulle vara följande: den befintliga gångbanan mot "Radhusen" blir kvar, därefter körbana på 7,5 meter, en 0,5 meter bred skiljeremsa och på vänstra sidan sett från infarten en 2,5 meter bred cykel- och gångväg. Sträckningen är tänkt från bron upp till korsningen vid Folketshus.

Kostnaden beräknas till ca 1,2 miljoner utöver den planerade underhållsbeläggningskostnaden, kommunen erbjuder sig att stå för ombyggnaden.