Torsdagen den 11 april 2013

Ovanligt många sjuka i hepatit A – frysta bär kan vara orsaken

Smittskyddsinstitutet konstaterar ett ökat antal fall av sjukdomen hepatit A i Sverige. Smittkällan är inte klarlagd, men det finns misstanke om att det kan komma från frysta bär. För säkerhets skull rekommenderar därför Livsmedelsverket att djupfrysta, köpta bär kokas innan de äts. Rådet är tillfälligt tills smittkällan utretts. Motsvarande rekommendation ges av de danska och finska myndigheterna.

Utbrottet uppmärksammades först i Danmark och den utredning de danska myndigheterna genomfört visar att den mest troliga smittkällan är frysta bär. I Sverige har 22 personer insjuknat i hepatit A sedan december. Det är betydligt fler än normalt. Fem av dessa har haft samma typ av hepatit A som i Danmark. Under samma tidsperiod under tidigare år har cirka fem personer insjuknat i hepatit A i Sverige.

Smittskyddsinstitutet (SMI) och Livsmedelsverket arbetar nu för att försöka ta reda på vad utbrottet beror på. SMI intervjuar dem som insjuknat i hepatit A och Livsmedelsverket analyserar bär insamlade bland annat från dem som blivit sjuka.

– Hepatit A är en sjukdom med långt och ibland allvarligt sjukdomsförlopp. Därför ger vi ett tillfälligt råd om att koka djupfrysta, köpta bär i minst en minut innan man äter dem, säger Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Rådet gäller även företag och storhushåll som tillagar exempelvis bärsåser, smoothies eller desserter.

Hepatit A klassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig. Inkubationstiden är två till sex veckor. Vanliga symtom är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor – gulsot. Man kan också få mörk urin och ljus, kittfärgad avföring. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

Pressmeddelande från: Livsmedelsverket