Torsdagen den 11 april 2013

Länsstyrelsen granskar gränser för strandskydd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser nu över strandskyddet i 31 av länets 49 kommuner. I vissa fall rör det sig om förslag till minskningar. Förslagen finns att se på Länsstyrelsens webbplats, hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Mariestad och i respektive kommun.

För snart fyra år sedan, den 1 juli 2009, fick vi nya bestämmelser om strandskydd. Samtidigt fick landets länsstyrelser i uppdrag att se över besluten om utvidgat strandskydd. Med utvidgat strandskydd menas skydd som sträcker sig mer än 100 meter från strandlinjen.

De nya besluten ska innehålla tydliga motiveringar till utvidgning-en. Gränserna ligger ofta fast, men i vissa fall finns förslag till minskningar. Granskningen ska vara klar senast 31 december 2014.

Strandskyddet har två mål. Dels att säkra allmänhetens tillgång till stränder, dels att trygga framtiden för djur- och växtlivet.Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Som regel 100 meter, räknat från strandlinjen. Sträckan gäller både ut i vattnet och in över land. Länsstyrelsen kan också besluta om utvidgat strandskydd. Ett utvidgat strandskydd kan sträcka sig 300 meter från strandlinjen. Också här gäller både ut i vattnet och in över land.

Länsstyrelsen förslag är nu ute på remiss till berörda kommuner: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mellerud, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Åmål. Berörda markägare har givetvis också möjlighet att lämna in synpunkter på förslagen. Senast den 2 juli 2013.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län