Måndagen den 8 april 2013


Från vänster Kenneth Herpel och Mabel Strivall Jonsered, stipendiefondens ordf. Hans-Olof Hagberg, Eva Björkman och Eric Julihn Stenhuggeriets Vänner

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri fick stipendium av Götiska Förbundet

Vid Götiska Förbundets Högtidsdag den 6 april i Skansen Westgöta Lejon i Göteborg delade Förbundets Stormästare Bengt P Gustavsson ut två stipendier om tiotusen kronor vardera till Jonsereds Hembygdsförening och Föreningen Stenhuggeriets Vänner Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, med följande motiveringar.

Jonsereds Hembygdsförening:
För sitt ideella arbete att förvalta arvet efter det gamla fabrikssamhällets industrihistoria med anor från 1830-talet, genom att i ord och bild levandegöra det gamla industrisamhället och allt som tillhörde detta, skolan, kyrkan, det sociala livet, och allt det som arbetet krävde.

Föreningen Stenhuggeriets vänner:
För sitt arbete med att bevara ett gammalt hantverk, samt att möjliggöra utbildning av personal för bevarande av kunskap för stenhuggeriets drift.

Pressmeddelande från: Götiska Förbundet