Fredagen den 5 april 2013

Ny chef på Västergötlands museum i Skara

Västarvet har i samråd med Stiftelsen Västergötlands museum anställt Marie-Louise Fasth som tillfördnad chef för att leda verksamheten vid Västergötlands museum i Skara. Hon är en mycket erfaren ledare och har tidigare arbetat som Förvaltningschef för Hälsan och Arbetslivet.

– Jag tycker att det är ett mycket intressant och spännande museum med fascinerande samlingar och en inspirerande verksamhet. Nu ser jag verkligen fram emot att med stöd av ledningsgrupp och medarbetare kunna sätta mig in i verksamheten. Jag brinner för arbetsmiljöfrågorna och anser att ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete leder till goda arbetsplatser där de anställda kan känna arbetsglädje och trivs. Och därmed kan göra en god arbetsinsats, säger Marie-Louise Fasth.

Marie-Louise Fasth första uppgift är att förbättra arbetsmiljön och finna rutiner som gagnar verksamheten. Som stöd i verksamhetsfrågor har Marie-Louise både ledningsgrupp och medarbetare med bred kompetens och erfarenhet inom verksamheten.

I uppdraget ingår också arbetet med den löpande driften av museet i förhållande till Stiftelsens styrelse med utgångspunkt i de gemensamt slutna avtalen. Ett arbete som ska fungera i avvaktan på Förvaltningsrättens utslag om regionens utförare Västarvet fortsatt ska bedriva verksamheten på Västergötlands museum.

– Jag är glad över att Marie-Louise har tagit sig an det här uppdraget säger Gunilla Eliasson, tillförordnad förvaltningschef för Västarvet. Hon har lång erfarenhet och uppskattade ledaregenskaper. Vår målsättning är att nu skapa arbetsro och utveckla verksamheten på Västergötlands museum.

Marie-Lousie Fasth börjar sin anställning som tillförordnad chef 8 april.

Pressmeddelande från: Västarvet