Fredagen den 5 april 2013

Kronprinsessan Victoria inviger Victoriahuset på Läckö den 2 maj

När kronprinsessan Victoria fyllde 30 år 2007 fick hon Victoriahuset på Läckö som födelsedagspresent. Vid ett besök på Läckö i oktober 2010 avtäckte Victoria och Daniel en modell av huset, nu har det byggts klart och den 2 maj kommer kronprinsesseparet för att inviga.

Allmänheten bereds närvaro på slottsvallen för att hälsa paret välkomna. Besöket ramas bland annat in av Lidköpings statsmusikkår med drill.

- Vi välkomnar med glädje Kronprinsessparet till Läckö Slott och naturum Vänerskärgården-Victoriahuset och ser fram emot dagen. Vid parets senaste besök den 22/10, 2010 avtäckte Kronprinsessan en modell av naturum och vid detta besök sluts således cirkeln, säger Magnus Lönnroth, VD för Stiftelsen Läckö Slott.


Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset premiäröppnar lördagen 4/5 - 13

Ett naturum är ett besökscenter som på ett sakligt och lustfyllt sätt skall berätta om ett särskilt naturområde. Vänerskärgården har med sina 22 000 öar, holmar och skär norra Europas största sötvattensskärgård. Området utsågs 2010 till Sveriges andra biosfärsområde av Unesco. År 2007 överlämnades en symbolisk gåva till Kronprinsessan i samband med hennes 30-års dag. Gåvan bestod i en utfästelse om att bygga ett naturum som bar Hertiginnans namn. Ambitionen har sedan dess varit att skapa en mötesplats för alla och berika området genom att berätta mer om Vänerområdets särskilda kvalitéer. I byggnaden, som är ritad av White arkitekter AB, välkomnas till en värld av nya upptäckter genom basutställningen; "Vänerskärgården. Tusentals öar - ett myller av liv!" Byggnaden rymmer utöver utställningar även övernattningsrum, hörsal, läshörna och en luftig restaurang. Projektet har tillkommit genom ett nära samarbete mellan Naturvårdsverket, Stiftelsen Läckö Slott, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lidköpings kommun, Västra Götalandsregionen, Sparbanken Lidköping och Sparbanksstiftelsen Väst. Ledord för byggnaden har varit funktionsanpassning och högt miljötänkande när det gäller såväl drift som materialval. Byggnationen har utförts av Statens fastighetsverk och byggnaden blir en del av det statliga byggnadsbeståndet kring Läckö Slott. Huset arrenderas liksom övriga fastigheter och mark av Stiftelsen Läckö Slott.

- Det känns verkligen inspirerande att nu äntligen kunna välkomna besökare till naturum Vänerskärgården - Victoriahuset. Vi har länge saknat ett "visitor center" och att nu även kunna erbjuda övernattningsmöjligheter med strålande utsikt över Vänern och Läckö Slott, vilket innebär en påtaglig utveckling för besöksmålet och området i stort, menar Magnus Lönnroth.