Torsdagen den 4 april 2013

Nybildat bolag köper Asko:s fastighet i Jung

Det nybildade bolaget Logistikfastigheter i Jung AB köper Asko:s fastighet i Jung. Bakom Logistikfastigheter i Jung AB står de två välkända entreprenörerna, Karl-Johan Blank, koncernchef och delägare i Jula, och Svante Andersson, ägare till Stenhaga Invest.

Karl-Johan Blank och Svante Andersson har sina rötter på Varaslätten och båda är måna om att utveckla bygden där de har varit verksamma i många år.

- Vi kommer att agera aktivt för att Asko ska finnas kvar i lokalerna med sin marknads/säljavdelning, sin utveckling och sin labbverksamhet, säger Svante Andersson.

- Det finns en viktig historia i fastigheten och vi är väldigt måna om att arbetstillfällena finns kvar, säger Karl-Johan Blank.

Asko kommer att finnas kvar med sin verksamhet i hela fastigheten året ut, men då som hyresgäst. Därefter ser Logistikfastigheter i Jung AB gärna att Asko finns kvar och fortsätter att hyra kontorslokalerna som uppgår till cirka 5 000 kvadratmeter.

Totalt är det 54 000 kvadratmeter fastighet som Logistikfastigheter i Jung AB nu förvärvar. Den nya ägaren har för avsikt att hyra ut delar av fastigheten men vissa delar kommer även att kunna användas till egen verksamhet.

- Vid produktionstoppar hos Jula kan vi använda fastigheten i Jung som reservlager, säger Karl-Johan Blank.

De nya ägarna menar att fastigheten har ett utmärkt läge.

- Det är ett bra logistikläge som i och med den nya korsningen på E20 vid Jung är säkrat som minst fyrfältsväg för framtiden, säger Svante Andersson.

Logistikfastigheter i Jung AB ägs till lika delar av G & K Blanks Fastigheter AB (som ägs av Jula Holding och Karl-Johan Blank) och Stenhaga Fastigheter AB (som ägs av Stenhaga Invest som i sin tur ägs av Svante Andersson).

Pressmeddelande från: Jula AB