Torsdagen den 4 april 2013

Lidköpings Värmeverk samarbetar med Vänerhamn

Lidköpings Värmeverk kommer att påbörja import av avfallsbiobränsle från England. Detta är ett bränsle där återvinningsbart material är utsorterat och det som kvarstår grovmals med kvarnar. Produkten som skapas är ett avfallsbiobränsle som lämpar sig väl för energiåtervinning. Bränslet är till största delen biogent, till exempel träavfall från byggentreprenader.

Detta bränsle är en utökning av mottaget bränsle vilket inryms i den nya miljödomen. Avfallsbiobränslet kommer i huvudsak ersätta eldning med fossil olja och bio olja i samband med att den nya pannan tas i drift.

Utökningen av mottaget bränsle i samband med ökad förbränningskapacitet borgar för att fjärrvärmen i Lidköping kommer vara ett miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ för framtiden.

I samarbete med Vänerhamn kommer bränslet att fraktas med fartyg direkt till Lidköpings hamn, belägen bara cirka 200 meter från Värmeverket. Att transportera bränslet sjövägen är miljövänligare och minskar trycket från lastbilstransporter på våra vägar. Varje fartyg med bränsle motsvarar ca 100 lastbilar och volymerna biobränsle beräknas fylla 6-7 fartyg per år.

-Tillsammans med Lidköpings Värmeverk har vi utvecklat ett öppet och bra samarbete där hamnens unika läge intill Värmeverket skapat förutsättningar för en effektiv och miljöriktig logistikkedja, säger Tobias Uhn, Vänerhamns Marknads- och försäljningschef.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun