Onsdagen den 3 april 2013

Så möter Skaraborg framtidens jobb

Den internationella lågkonjunkturen påverkar svenska företag. Sverige som litet exportberoende land känner direkt av när efterfrågan minskar. För närvarande är drygt 2 000 varslade på företag i Skaraborg. Förändringar sker på t ex Vänerply Mariestad och Gullspång, Volvo Skövde, Asko, Vara, Swedwood Tibro och Backgården, Lidköping.

Detta drabbar samhället i en mindre kommun på ett helt annat sätt än i en storstad. 495 personer i Götene är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.

Tack vare en ansvarsfull politik och ordning och reda i statens finanser, finns det dock även år 2013 utrymme att möta varsel och uppsägningar med en offensiv politik. Situationen är inte lika drastiskt som finanskrisen 2008, men drastisk för den enskilde och dennes familj som drabbas.

Alliansregeringen och de nya Moderaterna respons är därför att möta lågkonjunkturens effekter med en jobbskapande politik som fungerar i praktiken. Trots två lågkonjunkturer har sysselsättningen ökat med runt 200 000 personer sedan alliansregeringen tog över år 2006. Det är ett styrkebesked, även i orostider.

Alliansens sjunde gemensamma budget innehåller tillväxtskapande åtgärder på sammanlagt 23 miljarder kronor. Det är en budget som lägger tonvikten på investeringar och som syftar till en varaktigt högre tillväxt och sysselsättning i Skaraborg och Sverige.

Det är dagens unga som ska försörja oss i framtiden. Vi har inte råd att låta långtidsarbetsarbetslösheten bita sig fast bland dem som försöker få sitt första jobb. Regeringen tillför därför 8,1 miljarder kronor budgeten för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad, utveckla fler utbildningsplatser och ge Arbetsförmedlingen större resurser att arbeta med.

Vi gör det billigare att anställa ungdomar, vi satsar på utbildning, forskning och innovation. Vi stärker drivkrafterna för att arbeta och sänker trösklarna till arbetsmarknaden. Men för unga som söker sin första lärlingsplats via Arbetsförmedlingen krävs det också en arbetsgivare som vill anställa honom eller henne. Samarbetet mellan företagare och myndighet behöver bli bättre.

Alliansregeringen fortsätter att utveckla gröna näringarna inte minst i jordbrukstäta Skaraborg. Regelkrånglet har minskat med 35 procent. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifter, slopat skatten på handelsgödsel och sett till att utbetalningen av EU-stöden numera kommer på rätt sida om årsskiftet. Arbetet fortsätter för att lantbrukarna ska slippa slåss med blanketter och kunna anställa fler. Livsmedelsförädling och lokalproducerat gynnas.

Högskolan i Skövde fick 12,7 miljoner kronor över förväntan i årets budget och fler högskoleplatser för ingenjörer. Det skapas möjligheter att utveckla specialiseringen på avancerade informationstekniska system och samarbetet med Volvo i Skövde. Framtidens företag är beroende av denna spetsforskning.

Genom offensiva långsiktiga och jobbskapande åtgärder lägger vi grunden för att möta orosmoln och kommande kriser. Så möter vi väljarna år 2013.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Ann-Marie Widegren (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande Götene