Tisdagen den 26 mars 2013

Hotell byggs vid Vara konserthus & bad

Ett nytt hotell kommer att byggas i Vara i anslutning till Varas Konserthus och Varas nya bad. Hotellet och badet ska enligt planerna stå klara i december 2014.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander säger att det här ytterligare befäster Vara kommuns status som kulturkommun, då det nya hotellet ska ha en tydlig kulturprägel.

- Det kommer att märkas i både de allmänna utrymmena på hotellet och i hotellrummen som kommer att ha olika musikteman.

Kommunen säljer marken för bygget till Landvetter Airport Hotel som både kommer att bygga, äga och driva hotellet, vilket till en början ska ha 60 rum. På sikt kan antalet komma att utökas.

- Det känns stimulerande och roligt att tillsammans med Vara Konserthus och det nya badet ytterligare utveckla regionen i en positiv riktning, säger Lars-Göran Engström som är ägare av Landvetter Airport Hotel.

Det fyrstjärniga hotellet kommer att ligga mellan Vara Konserthus och det nya badet. En korridor kommer att binda samman de tre byggnaderna.

- På detta sätt skapar vi en helhet för välbefinnande och upplevelse. Det blir kultur och wellness samt ett hotell som kronan på verket, vilket ger våra långväga bad- och konserthusgäster möjligheten till övernattning i direkt anslutning till de aktiviteter de valt, säger kommundirektör Gert Norell.


Pressmeddelande från: Vara kommun