Måndagen den 25 mars 2013

Gallring i Munkängarna

Delar av Munkängarna håller nu på att gallras för att de gamla ekarna skall få bättre utrymme. I flera veckor har Länsstyrelsen hållit på att ta bort sly och träd som ask och alm som växer snabbt.

Det avverkade materialet flisas och läggs upp i stora högar bl.a. vid parkeringen vid f.d. Turisthotellet. Man har röjt i framförallt området runt parkeringen och vid vägen mellan Råbäck och Hällekis, ett område på ca sex hektar.

Det lär bli betydligt luftigare och fler öppna ytor i de röjda områdena, men en del områden kommer att vara som förut. Växtligheten Munkängarna har ju enligt en 30 år gammal skötselplan fått sköta sig själv vilket har resulterat i rätt så snåriga områden, den gallring man gör nu känns definitivt som ett steg i rätt riktning.