Onsdagen den 6 mars 2013


David Radivoj lantbrukare Essunga, Stefan Brunaner LRF Västra Götaland, Lars-Ove Johansson LRF Sydost, Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg, Sven-Åke Larsson projektledare Viltmat Sverige, Daniel Ligné riksjaktvårdskonsulent Jägareförbundet

Vildsvinsseminarium i riksdagen med medverkan från Skaraborg

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) arrangerade ett seminarium i riksdagen om vildsvinens skadeverkan med LRF och lantbrukare från Skaraborg, jägare, Livsmedelsverket, Naturvårdverket, Landsbygdsdepartementet m fl. Lantbrukare och LRF-are från Skaraborg var tydliga med att problemen med vildsvinens skador på lantbruket växer i Västsverige och pekade på behovet av fler fällor, kontrollerad utfodring, gratis trikinprover och att avsättningen för köttet underlättas. Från Jägareförbundet underströk man att det behövs fler och motiverade jägare. Livsmedelsverket och Landbygdsdepartementet redogjorde för vad som gjorts hittills i arbetet med att minska vildsvinens skador i samhället.

- Det var ett mycket bra och välbesökt möte, som kommer att följas upp senare i år för att se vilka åtgärder som vidtagits och hur vi arbetar vidare. Det står klart att vi behöver öka avskjutningen av vildsvin, se över avgifter och regler samt underlätta jakten ytterligare. Det var glädjande att man från Landsbygdsdepartementet så sent som igår fått i uppdrag att titta på hur vi kan subventionera trikinproverna. Det är ett viktigt steg på vägen för att minska vildsvinens skadeverkan, säger Sten Bergheden (M).