Torsdagen den 28 februari 2013

Kött i ett Europa präglat av fusk - Insändare

Konsumenter som ätit i god tro att de kunnat lita på innehållet har tvingats inse att de blivit förda bakom ljuset. Det kan inte betraktas som annat än pinsamt för nuvarande regering, med dess EU-kramande gränslösa politik, att man inte samtidigt sörjt för att kontrollerna fungerat i samma takt som gränserna har öppnats. Det existerar över huvud taget inte några regler om ursprungsmärkning av kött som serveras på restaurang eller i sammansatta köttprodukter som till exempel korv eller färdigmat. Vad innehåller egentligen lördagskoven eller köttbullarna i barnmenyn?

Förekomsten av hästkött i maten är illa nog, men det är bara symtom på en sjuk europapolitik. Med ideologiska skygglappar travar regeringen på mot en total upplösning av svenskt självbestämmande och en kraftig urholkning av svenskt djurskydd och hälsopolitik.

Vi vet att attityderna på kontinenten ofta är annorlunda när det gäller till exempel antibiotikaanvändning, tillväxthormoner, långa djurtransporter och brutala djurhållningsformer. Det rör sig om komplicerade led av uppfödare, förädlare och grossister som gör det så svårt att spåra upp de skyldiga när oegentligheter sker. De av Alliansen så omhuldade globala värdekedjorna är en del av problemet.

Självklart skall det alltid finnas möjlighet att importera livsmedel men vi menar att det finns utrymme för den lokalproducerade maten så att konsumenten har en rimlig chans att utkräva ansvar vid fusk eller undermåliga varor. En av nycklarna till detta är tydlig märkning. I vårt grannland Norge finns sedan 2007 en nationell reglering av märkning med avseende på ursprung, geografisk plats eller traditionell unik karaktär. Detta är en modell som vi i Sverigedemokraterna har lyft fram i Sveriges riksdag. Vi är av åsikten att det i Sverige produceras kött av hög kvalitet som dessutom framställts inom ramen för vårt goda svenska djurskydd. I dagsläget finns dock inga nationella regleringar för att skydda eller uppmärksamma svensk högkvalitativ mat. Enda obligatoriet är ursprungsmärkning av nöt och kalvkött, men för sammansatta köttprodukter existerar inga märkningskrav. Inte heller för kött som serveras på restaurang.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är hög tid att förhindra att svenska konsumenter utsätts för skrupelfria bedragare. Vi måste satsa mer på den inhemska livsmedelsproduktionen genom strukturbyggande åtgärder för lokala och regionala värdekedjor. En del i detta är att ta fram nationella regelverk för märkning av livsmedel med avseende på kvalitet, ursprung, spårbarhet och slaktmetod. Detta skulle få positiva effekter för folkhälsa, landsbygd och ge medvetna och upplysta konsumenter. Det är uppenbart att alliansen värnar renläriga marknadsteorier framför medborgarnas intressen. För Sverigedemokraterna är det tvärtom.

Josef Fransson (SD)
Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott