Tisdagen den 26 februari 2013

Nytt naturreservat vid Stora Fjället

Ett storslaget skogsområde avsätts nu som naturreservat väster om Granvik i Karlsborgs kommun. Naturskogen i området skyddas därmed för tjäder, tretåig hackspett och andra arter, och för oss människor att besöka.

I naturreservatet Stora Fjället, som är 207 hektar stort, finns gamla hällmarkstallskogar, sjöar och även ett brandfält efter en skogsbrand sommaren 2008. Att vandra i området är en härlig upplevelse. Den som orkar ta sig upp på några av bergknallarna i området blir inte besviken på utsikten. Åt öster kan man se Vätterns vatten och vid horisonten skymta Östergötland.

– I området finns många gamla träd samt död och brandskadad ved, som är livsviktig för att flera växt- och djurarter ska kunna överleva i dagens produktionsskogsbruk, säger biologen Örjan Nilsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vid inventeringen som gjordes efter branden påträffades till exempel skalbaggarna brandlöpare, blå praktbagge och Ipidia binotata (saknar svenskt namn) som alla trivs i brandfält. Skyddet av naturskogen i området är en del i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

– Det känns väldigt bra att Länsstyrelsen, Sveaskog, jägarna, markägare, ideella föreningar och andra berörda är överens om att området förtjänar att avsättas som naturreservat, säger Örjan Nilsson avslutningsvis.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län