Tisdagen den 26 februari 2013

Medeltidsvandring i Skara

Nu på söndag 3 mars erbjuder Västergötlands museum i Skara möjligheten att uppleva extra mycket av stadens unika medeltidsarv. I två timmar gör man en stadsvandring från museet till domkyrkan, via platser för kloster och kyrkor. Man ser landets äldsta bok och möbel, samt exklusiva skatter som den legendariske biskop Brynolfs mässhake.

Skara intar en särställning som en av Sveriges äldsta städer. Grundad i början av 1000-talet i en trakt som kristnades redan under 900-talet blev staden en kyrklig metropol. Vallfarten var stor till den imponerande domkyrkan där en tagg från Jesu törnekorna förvarades. Kungamakten var ofta närvarande på borgen Gällkvist, och från de båda kloster gick svart- och gråmunkar ut i staden för att tigga och predika.

Skara har kvar sitt oregelbundna gatunät från medeltiden som från olika håll leder upp till stadens självklara huvudbyggnad, den uråldriga domkyrkan. Runtom i staden fanns de betydligt enklare bostadshusen med djurhållning, kålgårdar och hantverk. Människorna i Skara levde tätt inpå varann och blev därför lätt sjuka och våldsbenägna. Under vandringen är det mänskliga perspektivet en självklar utgångspunkt. Det kommer att pratas om världsbild, mentalitet, och livet i allmänhet som medeltida Skarabo.

Start kl.11.00 samlas vi vid museets reception. Pris: 60 kr, fika ingår efter vandringen.

Pressmeddelande från: Västarvet