Måndagen den 25 februari 2013

Vänsterpartiet i Götene föreslår gratis kollektivtrafik

I en motion till Götene kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet i Götene att kommunen skall utreda om det finns möjlighet att införa gratis kollektivtrafik för alla i Götene kommun.

Några kommuner i landet har redan genomfört detta och merkostnaderna blev inte alls så stora då man bl.a. kunde spara in på skolkort m.m.