Lördagen den 23 februari 2013

photo credit: steevithak via photopin cc

22 miljoner till solcellsinstallationer

Energimyndigheten har beslutat om fördelning av statligt stöd för installation av solceller för 2013. Mest pengar, närmare 22 miljoner, får Västra Götaland som har det högsta söktrycket.

Energimyndigheten har totalt fördelat 377 miljoner kronor under 2009-2013 till länsstyrelserna för att de ska kunna fördela medel till de som ansökt om stöd för att installera solcellssystem. Det har bidragit till att generera 11,6 miljövänliga gigawattimmar varje år.

Söktrycket i Västra Götaland är högt och väntetiden lång. Omkring 300 anläggningar står i kö för att få stödet som kanske kommer att räcka till ett hundratal.

– Även om kön är lång och väntetiden kan bli två-tre år rekommenderar vi ändå att den som är i begrepp att investera i en solcellsanläggning ansöker om stöd, säger Göran Carlsson, länsbostadsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det kan bli ytterligare medel att fördela.

Från och med i år kan man ansöka om 35 procent av investeringskostnaden, vilket är något lägre än tidigare. Det kompenseras i viss mån av fallande priser på nya solceller vilket gör att priset för konsumenten blir ungefär detsamma.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län