Fredagen den 22 februari 2013

Vargparet från Norrbotten har lämnat utsättsplatsen

Vargparet som flyttades från Norrbotten under tisdag till onsdag har lämnat utsläppsplatsen i Tivedens nationalpark, på gränsen mellan Västra Götaland och Örebro län. Utsläppsplatsen fungerar som en sluss och vart vargarna väljer att ta vägen är svårt att förutse eftersom de är vilda djur.

Transporten från Aaupa i Norrbotten till Tiveden gick bra och trots den långa transporten var vargarna pigga när de släpptes ut och sprang iväg tillsammans.

När vargarna ska flyttas gör Naturvårdsverket tillsammans med en veterinär bedömningar för att flytten ska vara så säker och bra för vargarna som möjligt. Valet av bil istället för flyg för transporten baserades på erfarenheter från tidigare flyttar och veterinären gjorde bedömningen att bil var mindre påfrestande för vargarna än flyg. Att transportera vargarna med flyg innebär en rad omlastningar och byte av miljöerna vilket kan påverka vargarna negativt. När vargarna transporteras med bil får de färdas tryggt i samma miljö.

Naturvårdsverket har därför ansökt och fått undantag från lagstiftningen gällande tider på hur länge djur från transporteras från Jordbruksverket.

För att göra resan på så kort tid som möjligt har det varit tre personer som turats om att köra bilen med avbrott endast för att se till vargarnas välbefinnande.

– Det var två pigga vargar som gav sig iväg trots resa på 120 mil. Bilen är väl ventilerad. Burarna är speciellt anpassade för ändamålet och vargarna finns i eget mörkt utrymme utan kontakt med människor. Vi har nu flyttat flera vargar vid ett flertal tillfällen och mönstret är det samma. De slappnar snart av under bilresan och verkar inte vara tillsynes stresspåverkade av att sitta i buren, berättar Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket som genomförde flytten.

Frågan om smittskydd är en viktig del när det gäller djur som kommer in till Sverige från andra länder. När det gäller vilda djur är det normalt svårt att kontrollera detta men vid en flytt gör myndigheterna allt för att minimera risken för sjukdomsspridning.

I det här fallet har länsstyrelsen gjort bedömningen att vargarna har varit över två månader i området, så länge som rekommendationerna säger. Statens veterinärmedicinska anstalt har tagit prover som visar att vargarna inte har dvärgbandmask. Vargarna har avmaskats enligt gällande rutiner och är dessutom märkta med GPS-halsband så att vi kan följa och övervaka och därmed snabbt agera om något händer. När de rör sig från platsen kommer vargarnas positioner att ges varannan dag.

Fortsatt arbete med genetisk förstärkning

Nu på fredagsmorgonen har vargparet hunnit en bra bit från utsläppsplatsen. Förhoppningen är att de hittar någonstans där de kan slå sig till ro i mellersta Sverige inför parningstiden som infaller i månadsskiftet februari och mars.

– Det har varit viktigt att flytta vargarna innan parningstiden börjar för att i så stor utsträckning som möjligt undvika risker med en separation i samband med flytten. Vi har velat säkerställa att våra åtgärder inte medverkar till att en dräktig tik lämnas ensam med omhändertagandet av nya valpar. Nu hoppas vi att vargparet håller ihop och att de får valpar senare i vår. Syftet med att flytta vargarna är att tillföra nya gener till den svenska vargstammen, säger Magnus Kristoffersson, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning.

Flytten är en del av arbetet med genetisk förstärkning som Naturvårdsverket och Jordbruksverket har i fått i uppdrag av regeringen att genomföra. Nu fortsätter arbetet med att märka fler vargtikar inför den planerade utsättningen av djurparksvalpar senare i år. Nu finns två vargtikar märkta i projektet. En i Kukumäki i Gävleborg/Dalarna och en i Aamäck Värmland/Dalarna.


Pressmeddelande från: Naturvårdsverket