Fredagen den 22 februari 2013

Kullebarn väljer en annan inriktining

Föräldrakooperativet Kullebarn som driver förskola i Hällekis beslutade på en extra stämma i onsdags att tacka nej till kommunens erbjudande om nya lokaler i de så kallade röda längan där det tidigare varit äldreboende.

Anledningen är att dessa lokaler är för stora för Kullebarns verksamhet som till stor del bedrivs utomhus.

- Vi var inledningsvis mycket positiva till förslaget, men en 75% ökning av hyran är inte möjlig för oss att finansiera och när kommunen inte kunde erbjuda oss en lokal av lämplig storlek röstades förslag ned på stämman, säger Moa Lilja, ordförande i kooperativet Kullebarn.

Eftersom det förs diskussioner inom kommunen om vad som ska hände med den fastighet där Kullebarn idag bedriver sin verksamhet har föreningen börjat leta efter andra lokalalternativ och är öppna för förslag.

Lokalfrågan har alltid funnit på dagordningen för oss. Helst av allt skulle vi så klart vilja äga en egen fastighet eller hyra någonstans närmare naturen, säger Moa Lilja och uppmanar fastighetsägare i Hällekis med omnejd att höra av sig om förslag finns.

Moa Lilja
Ordförande Föräldrakooperativet Kullebarn