Torsdagen den 21 februari 2013

Nysatsning vid Hornborgasjön

Det är nu 27 år sedan naturum Hornborgasjön invigdes i vad som skulle bli ett av landets mest välkända naturreservat. Nu gör Naturvårdsverket en rejäl satsning på besöksplatserna vid Fågeludden och Trandansen.

Naturvårdsverket har beslutat att satsa drygt 25 miljoner kronor under fyra år för att förnya och förbättra besöksmålet Hornborgasjön. Naturum och Trandansen ägs av Naturvårdsverket men förvaltas sedan 2002 av Länsstyrelsen i Västra Götaland genom platskontoret vid Fågeludden.

Den här investeringen i framför allt den publika delen av verksamheten är lite av en nystart för hela området. Vi är väldigt glada att vi nu får möjlighet att bemöta våra cirka 250 000 årliga besökare på ett bättre sätt, säger Anders Bergström, platschef vid Hornborgasjön.

Vid Fågeludden innebär det en ombyggnation av naturum och en ny utställning. Det kommer även uppföras en ny entrébyggnad med plats för toaletter, café, hörsal och kontorsplatser. I investeringsplanen ingår även förbättringar vid den om våren välbesökta informationscentralen Trandansen. Där blir det bland annat nya toaletter och nytt avloppssystem. Det finns även pengar avsatta för att tillgänglighetsanpassa utsiktsbyggnaden på Fågeludden med en hiss.

Arbetet inleds under våren och förhoppningsvis kommer ombyggnationen av naturum komma igång redan efter Hornborgadagen den 1 september 2013. Alla åtgärder planeras vara genomförda 2016.

Pressmeddelande från: Hornborgasjön