Tisdagen den 19 februari 2013

Jernhusen planerar att bygga nya moderna kontor vid Skövde Resecentrum

I anslutning till resecentrum i Skövde planerar Jernhusen att bygga både kontor och parkeringshus. Ovanpå det tre våningar höga parkeringshuset planeras för ytterligare tre våningar med totalt 10 000 kvm kontorsyta.

Fastigheten blir Skövdes modernaste byggnad med moderna kontor för dem som vill sitta centralt. Huset kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Certifieringen innebär att kontorslokalerna får mycket effektiva tekniska lösningar som i sin tur medför låga driftkostnader. Projekteringen pågår för fullt och byggstart beräknas ske efter sommaren. Uthyrningen av kontorslokalerna har redan påbörjats.

- Vi har redan fått kontakt med företag som gärna vill ha sitt nya kontor vid resecentrum. Intresset är stort både för lokalerna och läget, säger Henrik Gidmark affärsutvecklare på Jernhusen.

Under nästa vecka lämnas ansökan om detaljplan för området in till kommunen. Behovet av parkeringar för staden är grunden till projektet.

- Vi har ett mycket bra samarbete med Skövde kommun gällande detta projekt och ser fram emot den fortsatta processen, säger Henrik Gidmark.

Pressmeddelande från: Jernhusen AB