Tisdagen den 19 februari 2013

Alla kan delta i rovdjursinventering med databasen Skandobs

Arbetet med inventering av rovdjur har tagit ett steg framåt i och med den nya metodiken för järv och lodjur som börjar gälla från 2013. Idag lanseras också den nya databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer.

?Det vi verkligen vill lyfta fram är att nu kan alla delta i inventeringsarbetet och information om resultatet av inventeringarna kommer att vara tillgängligt för alla. Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna, säger Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Under 2012 påbörjade Sverige och Norge ett gemensamt arbete om inventeringar av rovdjur. Först ut är lodjur och järv där två arbetsgrupper fick i uppdrag att utveckla gemensamma inventeringsmetoder i Norge och Sverige. Målet är en gemensam rapportering och överblick över järv och lodjur.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera sina rovdjursobservationer till länsstyrelsen. Rapporteringen kan också ske via den skandinaviska databasen Skandobs. Det är norska Rovdata som driver Skandobs.

?Med Skandobs får vi för första gången central information om rovdjuren samlad på en plats, sökbar och presenterad i tabeller och kartor. Dessutom är informationen tillgänglig för alla inom rovdjurs-förvaltningen och allmänheten både i Norge och i Sverige. Det är ett viktigt steg mot en förbättrad kunskap och överblick över de skandinaviska rovdjursstammarna, säger Morten Kjørstad, chef för Rovdata i Norge.

Länsstyrelserna genomför inventeringen i Sverige

Länsstyrelserna i Sverige har ansvar för den årliga inventeringen av rovdjur. Det är länsstyrelserna som genomför inventeringar och kvalitetssäkrar de fynd som rapporteras. I flera län kan man sedan tidigare rapportera sina rovdjursobservationer på www.rovobs.se och det kan man göra även i fortsättningen. Länsstyrelserna kommer även använda det som rapporteras via Skandobs.se.

- Vi ser fram mot det nya systemet, att allmänheten får större möjligheter att både delta och enkelt kunna följa resultatet av inventeringen. Vi kommer inte att kunna bedöma alla tips som kommer in men allmänheten kan hjälpa oss att bli mer exakta i resultaten, säger Hans Nordin på länsstyrelsen i Gävleborg som har ingått i arbetsgruppen för lodjur.

Arbetet går vidare med björn och varg

Under 2013 kommer arbetet att gå vidare med ny metodik och instruktioner för björn och varg. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Fakta om Skandobs:

  • Alla kan lägga in observationer av björn, järv, lodjur och varg eller spår av dessa arter i Sverige och Norge på www.skandobs.se
  • Observationerna kan ses av alla.
  • I Skandobs kan du bland annat se var observationerna är gjorda, vilka arter det gäller, om det gäller en synobservation eller spår, och de bilder rapportörerna lagt till.
  • Känslig data som till exempel observationer av järvlyor förblir dolda.
  • Länsstyrelserna har ansvaret för att följa upp och värdera observationer av rovdjur i Sverige, och Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret i Norge.
  • Naturvårdsverket levererar övervakningsdata och fakta om björn, varg, järv, lodjur och kungsörn i Sverige till förvaltning, media och allmänheten.
Pressmeddelande från: Naturvårdsverket