Torsdagen den 14 februari 2013

Stärkt skydd för svenska fartyg

Som ett led i regeringens handlingsplan för sjöfart har regeringen i dag tagit beslut om propositionen "Bevakning ombord på svenska fartyg". I propositionen föreslås en ny lag om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Syftet är att möjliggöra beväpnad bevakning för att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Redaren kan få tillstånd för beväpnad bevakning ombord på fartyget enligt den nya lagen. Tillståndet kommer att innebära att säkerhetspersonalen har rätt att inneha vissa slag av skjutvapen och ammunition ombord. Förslaget har utformats i linje med rekommendationerna på området från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

- Tyvärr ser vi idag ett behov av beväpnad bevakning ombord på våra svenska fartyg. Med den här förändringen ger vi en möjlighet att stärka skyddet för de svenska fartyg som riskerar att utsättas för sjöröveriattacker, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet