Onsdagen den 13 februari 2013

Medborgarna i Götene kommun "kommer till tals" om kommunens framtid!

Alla medborgare bjuds in till fortsatt dialog inom ramen för arbetet med framtagande av ny framtidsplan/översiktsplan. Kommande kommundelsdialoger utgår från de kommundelsmöten som skedde i november, 2012.

Nu är det dags att diskutera frågor som:

  • Vad är önskvärd utveckling för medborgares framtida boende och
  • närmiljö?
  • Vad ska Götene kommun prioritera i framtiden?
  • Hur ska medborgares livskvalitet kunna bibehållas i vår landsbygd?
Kommande kommundelsmöten sker kl.18:30-20:00 i:
  • Lundsbrunn 19 februari Lundsbrunns Bygdegård
  • Källby 21 februari Källby Gårds skola, matsalen
  • Götene 26 februari Holmestads bygdegård
  • Hällekis 28 februari Folkets Hus, Hällekis
Pressmeddelande från: Götene Kommun