Fredagen den 8 februari 2013

Äventyrliga bin - som mänskliga nytänkare

En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science, visar att vissa bin har äventyrliga "personlighetsdrag". Man har upptäckt att ca 5% av bina i varje bisamhälle går utanför ramarna. De inordnar sig inte lydigt i arbetet, som annars är mycket välordnat och där bina har olika, mycket specifika roller, beroende på utvecklingsfas och behoven i samhället. Dessa äventyrslystna bin kan vara avgörande för ett bisamhälles överlevnad. De tar stora personliga risker, för att hitta nya boplatser och nya matställen. Dessa bin kan gå in i okända håligheter och noggrannt mäta volymen, för att planera en ny boplats. Man kan dra paralleller till hur mänskliga samhällen gynnas av att det finns risktagande individer, som går utanför ramarna, ifrågasätter och uppfinner. (Sammmanfatttning av en artikel i Bitidningen nr 1-2, 2012)Som biodlare kliver man in i en fascinerande värld, där man får snudda vid livets själva kärna. I sin strävan att hålla bisamhället vid liv hjälper bina dels växterna med den nödvändiga pollineringen, så att dessa kan sätta frukt och förökas, dels oss människor, så att vi får den näring vi behöver och dessutom den goda, nyttiga honungen.

Idag finns ett ökande intresse för bin. Det beror på att man inser deras stora betydelse för vår egen överlevnad och för att vi ser tecken på att bina drastiskt minskar i antal pga bl.a. sjukdomar och gifter i olika bekämpningsmedel.Det finns mycket forskning om bin och mycket att läsa om binas liv och deras formidabla förmåga, att kommunicera med varandra och organisera arbetet i och utanför kuporna. För sin överlevnad producerar de balteriedödande ämnen, som även vi människor kan dra nytta av. Tyvärr kan det också vara så, att vi människor som "tack" är orsak till bidödligheten och sjukdomarna bland bina. Detta har vi ett stort ansvar att utreda.

Götene Biodlarförening arbetar för att vi ska få fler biodlare och därmed fler honungsbin. Biodling är något som kan intressera och engagera en hel familj. Barn blir ofta mycket lätt entusiastiska och nyfikna, när de får titta in i ett bisamhälle, och allt fler kvinnor blir biodlare. Biodlarföreningen har en bigård i Husaby, där man i arbetet med bina hela tiden lär av varandra.

För biodlarna och bina börjar våren tidigt. En solig dag i februari kan man få se bina flyga ut ur sina kupor i stor mängd för att rensa sig efter några månaders instängdhet. Sedan börjar bidrottningen lägga ägg och kuporna fylls med nya bin. De gamla, övervintrade bina står i startgroparna, i väntan på att alen, de första vårblommorna och framför allt sälgen ska blomma. Detta är biodlarens mest spännande och nervösa tid. Ska bina hitta tillräckligt med pollen och nektar, för att bisamhällena ska överleva?

Pressmeddelande från: Götene Biodlarförening