Onsdagen den 6 februari 2013

Fyra lodjur får fällas i Västra Götaland

Länsstyrelsen har beslutat om jakt på fyra lodjur i länet. Jakt är tillåten från 1 mars och som längst till 31 mars 2013.

Beslutet gäller jakt på högst tre lodjur norr och väster om Göta älv och Nordre älv samt högst ett lodjur söder och öster om Göta älv och Nordre älv.

Jakten får endast ske med vapen. Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen.

Länsstyrelsen avlyser jakten då tre respektive ett lodjur fällts eller påskjutits och avräknats eller om jakttiden löpt ut.

Naturvårdsverket beslutade i oktober om jakt på totalt 40 lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Västra Götaland ingår. Övriga län som hör dit är Uppsala, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Örebro, Stockholm och Dalarna.

Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutade i december att fyra av de 40 lodjuren får skjutas vid licensjakt i Västra Götalands län.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län