Onsdagen den 6 februari 2013

Allt klart för ombyggnad av akuten vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Nu startar ombyggnad av akuten och ambulanshallen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Ombyggnationen kommer ske i fyra etapper och beräknas vara klar till juni 2014. Det handlar om renovering och ombyggnad av befintliga lokaler samt nybyggnad av ambulanshall.

-Det känns jätteroligt att vi nu ska starta ombyggnaden av akuten. Några av vinsterna är att vi nu får enpatientrum, bättre ambulansmottagning, bättre medicinskteknisk utrustning med utökad övervakning av våra patienter. Vi blir en akutmottagning som står väl rustad för framtiden, säger Carina Karlsson, verksamhetschef för bland annat akuten vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Totalt sker bygget i fyra etapper varav den första etappen startar 11 februari. Då omfattas bland annat ny ambulanshall och akutrum. Under ombyggnadsetapperna disponeras ytterligare lokaler i anslutning till akutmottagningen.

Den totala ytan kommer inte ökas i och med ombyggnaden.

-Däremot kommer lokalerna nyttjas bättre efter byggnationen, vi kommer använda lokalerna smartare genom en annan planering och utformning, säger Annika Thonander, projektledare vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus