Måndagen den 4 februari 2013

Många arbetslösa i Götene saknar a-kassa

Hälften av de öppet arbetslösa i Götene står utan a-kassa, visar ny statistik som TCO tagit fram. Totalt var i oktober 251 personer i Götene inskrivna som öppet arbetslösa. 50 procent av dessa, eller 126 personer, omfattades av arbetslöshetsförsäkringen och fick ersättning från a-kassan. Övriga 125 arbetslösa var hänvisade till bidrag, egna besparingar eller hjälp från anhöriga.

- Att så många arbetslösa står utan försäkring är mycket allvarligt. För att var och en ska få tillräcklig försörjning och kunna koncentrera sig på att söka arbete, behövs en bättre arbetslöshetsförsäkring, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Reglerna för a-kassan skärptes 2007. För att över huvud taget få ersättning från a-kassan krävs i dag att den arbetslöse jobbat minst halvtid i sex månader under en 12-månadersperiod. Tillsammans med höga a-kasseavgifter har de här stränga arbetsvillkoren lett till att en stor del av de arbetslösa i dag står utan a-kassa.

- Det kan inte ha varit meningen att en dåligt fungerande arbetslöshetsförsäkring skulle göra fler bidragsberoende, säger Eva Nordmark. Sveriges a-kassa har också nyligen blivit kritiserad av OECD för att den inte fungerar.

TCO föreslår nu en helt reformerad arbetslöshetsförsäkring. Det viktigaste i förslaget är att alla som har en etablering på arbetsmarknaden får en ersättning och att fler heltidsarbetande får 80 procent av sin tidigare inkomst, det vill säga att taket i försäkringen höjs. Förslaget skulle ge ytterligare drygt 1,2 miljoner svenskar rätt till fullt inkomstskydd, det vill säga 80 procent av den tidigare lönen om de blir arbetslösa.

Den nya statistiken om andelen arbetslösa utan a-kassa baserar sig på siffror från Arbetsförmedlingen och IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande från: TCO