Torsdagen den 31 januari 2013

Götenehus och VärsåsVillans verksamheter samordnas

Götenehus AB förvärvade i september 2012 VärsåsVillan AB som är en av Sveriges ledande tillverkare av fritidshus. Avsikten med förvärvet var att genomföra en strukturering av verksamheten och samordna denna med Götenehus nuvarande verksamhet.

Götenehus och VärsåsVillans verksamheter kommer nu att koncentreras till Götenehus anläggning i Götene. Detta innebär att VärsåsVillans nuvarande kontor och produktion flyttas till Götene. VärsåsVillans anläggning i Lundsbrunn kommer att behållas och användas för diverse annan verksamhet och för framtida behov.

Koncernens småhusverksamhet kommer att bedrivas i Götenehus AB. VärsåsVillans verksamhet kommer att drivas som en bifirma till Götenehus AB. Samordningen av verksamheterna bedöms medföra effektiviseringar inom administration, marknad m m, vilket innebär att några tjänster inom dessa områden kommer att försvinna. Inom den direkta produktionen planeras ingen minskning av antalet anställda.

- Efter att ha påbörjat samordningen av Götenehus och VärsåsVillan har vi kommit fram till att det finns väsentliga rationaliseringseffekter om vi bedriver verksamheten på ett och samma ställe, säger Claes Hansson VD och koncernchef i Götenehus Group. Vi har mycket god kapacitet i anläggningen i Götene och kan i princip tredubbla produktionen. Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen måste vi försöka ta vara på alla de synergieffekter som finns inom marknad, inköp, administration och produktion, avslutar Claes Hansson.

Samordningen av Götenehus och VärsåsVillans verksamheter kommer att påbörjas snarast och bedöms vara helt genomförd någon gång under första halvåret 2013.

Förvärv Böja Trä

Böja Trä AB är ett hyvleri som sedan flera år tillbaka driver verksamhet på Götenehus industriområde i Götene. Götenehus är bolagets största kund.

Götenehus har förvärvat rörelsen i Böja Trä och kommer också att driva verksamheten under samma firma. Tillträdesdatum är den 1 februari 2013.

Det nya Böja Trä kommer i samband med övertagandet att anställa två personer från den nuvarande verksamheten och i övrigt driva rörelsen med befintlig personal inom koncernen.

Den förvärvade rörelsens omsättning uppgår till cirka 25 mkr.

Pressmeddelande från: Götenehus Group AB