Tisdagen den 29 januari 2013

Nya Visingsöfärjan får namnet Braheborg

Nu byggs nya Visingsöfärjan. Sektioner av färjan transporteras till Huskvarna och delarna sammanfogas till ett nytt fartyg, alldeles intill den färjeled som hon sedan ska trafikera. Och nu är färjans namn bestämt.

Parallellt med fartygsbygget anläggs nya färjelägen i Gränna och på Visingsö. Det är mycket som ska göras för att förbereda för den nya färjan, som är planerad att tas i trafik 2014.
Den nya färjans namn blir Braheborg. Namnet är hämtat från den allra första vägfärjan som trafikerade leden.

– Den första Braheborg öppnade för en modern och transportslagsövergripande trafikled över vattnet. Nu skapar vi framtidens färja som tar avsats i traditionen och siktar mot framtiden, säger Anders Werner, rederichef i Trafikverkets färjerederi.

Färjetrafiken på Visingsöleden drivs av Trafikverkets färjerederi på uppdrag av Jönköpings kommun. Leden ingår inte i det statliga trafiksystemet. Kommunen fattar beslut om avgifter och tidtabell. Personal och fartyg ingår i Färjerederiet.

Pressmeddelande från: Trafikverket