Tisdagen den 29 januari 2013

Skövdeforskare deltar i miljardsatsning från EU

Forskare vid Högskolan i Skövde deltar the Human Brain Project. En miljardsatsning från EU där över 80 olika forskningsinstitutioner samarbetar för att kartlägga den mänskliga hjärnan.

Nyligen stod det klart att The Human Brain Project blir ett av Europeiska unionens stora flaggskepp när det gäller forskning. EU kommer under de närmaste tio åren att satsa miljarder på projektet, vars mål är att lösa en av den moderna vetenskapens största utmaningar: Att förstå den mänskliga hjärnan.

Högskolan i Skövde har en liten men betydelsefull del i det stora projektet. Det är professorn i kognitionsvetenskap, Tom Ziemke, och hans forskargrupp som medverkar i kartläggningsarbetet.

Målet med projektet är att sammanfoga all vår existerande kunskap om hjärnan. Kunskapen ska sedan användas för att rekonstruera hjärnan bit för bit med hjälp av superdatorer och simuleringar.

Projektet förenar över 80 olika forskningsinstitutioner i Europa och kommer att pågå till 2023.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde