Måndagen den 28 januari 2013


Marit Kapla, filmfestivalens konstnäriga ledare, Stefan Jarl och Ingvar Humlén, ordförande för Se Människan. FOTO: Mikael Ringlander

Svenska kyrkans filmpris till Stefan Jarls Godheten

Filmen Godheten av Stefan Jarl har tilldelats Svenska kyrkans filmpris 2013. Priset på 50 000 kronor delas ut i samband med filmens visning på Göteborgs Internationella Film Festival ikväll.

Godheten är en betraktelse över de ökande klyftorna i samhället. Stefan Jarl bygger filmen på intervjumaterial med ekonomijournalister och samhällsforskare, egna reflektioner till meditativa bilder och en oefterhärmlig Thommy Berggren som i iscensatta partier gör satir över dyra levnadsvanor.

Juryns motivering: Med övertygande allvar och humor skildrar Stefan Jarl i Godheten vårt penningstyrda samhälle där människan och livets värden marginaliseras. Godheten får oss att se det vi förlorar.

Bland de 13 nominerade filmerna var en övervägande majoritet dokumentärer och det blev också en dokumentär som juryn enhälligt utsåg till vinnare.

Filmen Godheten av Stefan Jarl fångade juryn genom att med sakligt allvar parat med humor låter många röster uttala sig om angelägna frågor som i grunden rör oss som människor och hur vi agerar i det samhällssystem och den tid vi befinner oss. Filmen är politisk men inte partipolitisk, den är mer lågmäld än agitatorisk och ställer frågor snarare än lämnar svar. På detta sätt öppnar den för diskussioner om vilken typ av samhälle vi vill leva i. I filmen finns naturlyriska sekvenser av stor skönhet, som påminnelse om skapelsens, livets goda värden.

Svenska kyrkans filmpris delas årligen ut till en svensk långfilm som har premiär under festivalen. Filmen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och synliggöra bland annat existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck.

Pressmeddelande från: Svenska kyrkan