Måndagen den 28 januari 2013

Säkrare övergångsställe i Råda, Lidköping

Nu finns det ett system som gör det säkrare för gångtrafikanter att passera övergångsstället på Kartegårdsvägen i Råda. Blinkande lampor varnar bilister när någon ska gå över vägen.

Det är Trafikenheten på Lidköpings kommun som har monterat ett nytt system för säkrare övergångsställe. En sensor känner av när en gångtrafikant närmar sig övergångsstället och då blinkar två små lampor på vägmärkesstolpen. Framför allt i mörker ska systemet vara till stor hjälp för att uppmärksamma bilister och undvika olyckor. Ljuset från lamporna syns på 300 meters håll i mörker.

– Vi har fått önskemål från föräldrar som är oroliga för sina barn som ofta passerar övergångsstället på väg till Lilleskogs skola, berättar Ulf Anderberg, trafikingenjör på Lidköpings kommun.

Kartegårdsvägen är hårt trafikerad och det är dessutom många oskyddade trafikanter som passerar övergångsstället i höjd med Karlstorpsvägen och Råda Mossevägen. Detta är anledningen till att kommunen valt att montera systemet just här. I framtiden kan det bli aktuellt att använda systemet även vid andra övergångsställen i Lidköping.

– När vi till exempel planerar för trafiken i det nya bostadsområdet Sjölunda Äng har vi med detta system som ett alternativ att använda, säger Ulf Anderberg.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun