Torsdagen den 24 januari 2013

Cykelväg från skolan planeras i Hällekis

Äntligen kommer det att bli en cykel- och gångväg från skolan i Hällekis som skall sträcka sig utmed Industrivägen ner till korsningen Backlyckevägen - Stakesväg, ett efterfrågat projekt under många år som ökar säkerheten rejält för skolbarnen.

Vidare blir det även cykelväg från Backlyckevägen till Stakes väg, däremot kommer cykelvägen inte i nuläget att fortsätta hela Industrivägen ner till Falkängen, problemet är tydligen viadukten där inte bilar, gående och cyklister anses kunna samsas om det smala utrymmet. Visserligen går det inte att separera biltrafik och cyklister i viadukten på ett säkert sätt men övriga sträckan av Industrivägen borde ju kunna förses med cykelväg så åtminstone den delen blev säker.

De nya cykelvägarna kommer att byggas under året till en kostnad av 560 000 kr.