Torsdagen den 17 januari 2013

Försvarsmakten får beställa 60 JAS 39 E

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får beställa 60 stycken JAS 39 E. De första flygplanen kommer att levereras under 2018 och systemet väntas vara fullt operativt framåt 2027.

- Det är ett historiskt beslut som kommer att säkra svensk stridsflygförmåga för lång tid framöver. Regeringens beslut säkrar också i praktiken strategiskt viktig kompetens inom svensk flygindustri, säger försvarsminister Karin Enström.

Utvecklingen av Gripensystemet påbörjades genom Riksdagens beslut 1982 att anskaffa JAS 39 A/B och har därefter skett i flera steg. Dagens flygplansflotta utgörs i huvudsak av ca 100 st JAS 39 C/D. Stridsflygsystemet omfattar även beväpning, bassystem, ledningssystem, samt resurser för utbildning och underhåll. Enligt Försvarsmakten uppnår systemet sin operativa livslängd i perioden 2020-2030.

Pressmeddelande från: Försvarsdepartementet