Onsdagen den 16 januari 2013

Ny lösning för köp av sms-biljett

Från och med den 1 februari måste Västtrafiks kunder registrera sig för att kunna köpa sms-biljett med mobilen. Orsaken är bland annat den nya betaltjänstlagen som innebär att teleoperatörerna slutar erbjuda betalning av sms-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Västtrafik byter samtidigt telefonnummer för köp av sms-biljetter.

Betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar har ändrats för att höja säkerheten vid betalning vilket gör att det inte längre är tillåtet att vara anonym när man gör köp med mobiltelefonen.

För Västtrafiks kunder innebär det att det krävs registrering innan man kan köpa sms-biljett. Registreringen behöver bara göras vid ett tillfälle, därefter reser man precis som vanligt. Koderna är de samma som tidigare men numret som man skickar koden till blir nytt: 0707-26 27 28.

Västtrafik kommer att genomföra en omfattande informationskampanj med bland annat annonsering i dagspressen och utskick till 265 000 tidigare sms-kunder för att underlätta övergången.

– Vi vill erbjuda så enkel och smidig betalning som möjligt men det kommer att krävas registrering och det blir ett extra moment för våra kunder första gången, säger Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik.

Med start senast den 26 januari kan Västtrafiks kunder enkelt registrera sig för köp av sms-biljett via Västtrafiks hemsida. Det finns också möjlighet att göra en förenklad registrering med ett sms direkt vid hållplatsen. Vid registrering på hemsidan väljer man hur man vill betala – med bankkort, kreditkort eller via faktura.

För barn och ungdomar under 18 år gäller att förälder eller målsman behöver registrera barnets mobiltelefonnummer på sin kundprofil för att barnet sedan ska kunna köpa sms-biljetter.

En fördel med det nya betalsättet är att man kan registrera flera mobiltelefonnummer på samma kundprofil och därigenom exempelvis få hela familjens resekostnader på en faktura. Även de som har en tjänstemobil kan nu köpa sms-biljetter och betala med sitt bankkort.

Fram till den 31 januari fungerar köp av sms-biljett precis som tidigare, men därefter är det inte längre möjligt att köpa Västtrafiks sms-biljetter via teleoperatörernas mobila plånbok WyWallet.

Pressmeddelande från: Västtrafik