Måndagen den 14 januari 2013

Förslag om försäljning av delar av Hällesäter

Enligt ett tjänstemannaförslag vill kommunen nu sälja delar av Hällesäter till Götene Äldrehem för 1 miljon kronor. En av de tre längorna på baksidan byggs om till förskola och eventuellt skall gamla träffpunkten byggas om till lägenheter. Läs mer om detta förslag här!