Torsdagen den 3 januari 2013

photo credit: zdjecie bielika - Creative Commons Licenses

Örnhelger vid Hornborgasjön

Nya året invigs med örnhelger vid Trandansen. Utfodringen är i full gång och kunniga fågelvärdar med tubkikare finns på plats fem helger i rad, från gryning till skymning.

Minst sju havsörnar har redan setts i området så chansen att få se örn är stor. Förra året kunde man se elva havsörnar och en av de mer ovanliga kungsörnarna. Utfodringen, med kött under vintertid, har pågått i många år och startades för att rädda den minskande örnpopulationen.

Under örnhelgerna kan besökare köpa kaffe och korv vid Trandansen. Nytt för i år är att vi erbjuder örn-matiné för alla barn, nämligen filmen ”Örjan – den höjdrädda örnen”. Alla örnar och övriga besökare är hjärtligt välkomna!

Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 finns på plats och hjälper till att identifiera våra största rovfåglar.

Datum för årets örnhelger:

  • Lördag och söndag 5-6 januari
  • Söndag 13 januari
  • Söndag 20 januari
  • Söndag 27 januari
  • Lördag och söndag 2-3 februari
Öppet: från gryning till skymning

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län