Onsdagen den 2 januari 2013

"Unga jobb" ska hjälpa unga ut i arbetslivet

Den 1 januari startar projektet Unga jobb, som är ett samarbete mellan Lidköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Sparbanken. Syftet med Unga jobb är att hjälpa ungdomar i åldern 18-24 år ut i arbetslivet.

Projektet ska pågå i två år och Sparbanken bidrar med två miljoner kronor. Projektet går ut på att ungdomar genom Sparbankens kontakter ska få chansen att göra praktik på företag.

– Unga jobb är ett konjunkturprojekt, vilket innebär att det vänder sig till unga som på grund av konjunkturen har svårt att få jobb, inte på grund av att de har svårt att få jobb av andra anledningar, berättar Susanne Kjellman, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.

Praktikplatserna kan finnas inom allt från handel till jordbruk och de fås av ungdomar genom Arbetsförmedlingen. Lidköpings kommun har anställt en projektledare som ska hålla kontakten med företagarna.

– Syftet med att ge ungdomar praktikplatser är att de ska få kontakt med arbetsmarknaden och arbetslivserfarenhet. Förhoppningen är att det sedan ska leda till riktiga jobb, säger Susanne Kjellman.

Inom projektet ska det en gång per år hållas ett arrangemang där ungdomar får chansen att träffa företagare och matchas mot olika jobb.

Ungdomar i åldern 18-24 år är en grupp som drabbas extra hårt i en lågkonjunktur när antalet arbeten minskar.

– Det är viktigt att hålla dem sysselsatta så att de inte tappar hoppet. Det vi kan göra är att hjälpa till att hitta praktikplats så att de får erfarenhet. När det sker många varsel blir det svårt för unga utan arbetslivserfarenhet att få jobb, säger Susanne Kjellman.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun