Fredagen den 30 november 2012

Myntskatter funna vid Helsingborg

I samband med en arkeologiska undersökningar inom ett utbyggnadsområde utanför Helsingborg har arkeologer från Riksantikvarieämbetet hittat drygt 1000 silvermynt från 1600-talet. Mynten har en gång grävts ner som två olika skatter på en gård i en idag försvunnen by.

Båda skatterna, som hittades i samband med en arkeologisk undersökning, består av såväl svenska som danska mynt och har slutmynt från 1670-talet vilket tyder på att de gömts undan under Skånska Kriget 1676-1679.

- Den ena skatten består av ca 300 mynt och uppvisar ett blandat innehåll, med huvudsakligen danska mynt i större valörer, men även en del svenska och holländska mynt, berättar projektledare Bo Friman, Riksantikvarieämbetet. Präglingsåren på mynten spänner över hela 75 år omfattande sex olika regenter i Danmark och Sverige. Den andra skatten har en mer homogen sammansättning med ca 700 mynt av lägre valörer, där svenska mynt från Carl XI´s tid dominerar, säger Bo Friman.

I samband med den arkeologiska undersökningen påträffades förutom silvermynt två mindre deponier av kopparmynt från samma tid, samt ett 30-tal avfyrade pistol- och muskötkulor vilket tyder på att byn varit utsatt för stridigheter.

Pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet