Fredagen den 30 november 2012

Götenes webbplats får låga poäng i språkundersökning

Hela 62 procent av landets kommuner har ingen egen översättning av viktig samhällsinformation på sin webbplats. Götene är en av de kommuner som inte har någon egen översättning. Sammantaget får kommunen 1 av 5 möjliga poäng i den kartläggning som språkföretaget Semantix gjort av samtliga kommuners webbplatser.

- Många kommuner översätter bara turistinformation på webbplatsen, trots att de har ansvar för viktiga verksamheter som skola, äldreomsorg och socialtjänst. Det är viktigt för integrationen att människor som inte har svenska som modersmål kan förstå och göra sig förstådda i kontakter med kommunen, säger Maria Lundmark, marknadschef på Semantix.

Semantix har undersökt om kommunerna har egen översättning till engelska eller andra språk, och om de erbjuder Googles översättningsverktyg på sina webbplatser. Undersökningen omfattade även om webbplatserna har samhällsviktig information på lättläst svenska. Kommunerna poängsattes efter hur många av kriterierna de uppfyllde. Bara 6 procent av landets kommuner får maximala 5 poäng i undersökningen. Dubbelt så många, 12 procent, får 0 poäng.

- Alla kommuner borde ha åtminstone kortfattad information om kommunens verksamheter och viktiga kontaktuppgifter översatta till de vanligaste invandrarspråken. Lättläst svenska är ett bra komplement till översättningar, och kan underlätta läsningen om man har ett annat modersmål eller en funktionsnedsättning, säger Maria Lundmark.

Av Sveriges befolkning är cirka 15 procent födda utomlands. Dessutom har mellan sju och åtta procent av befolkningen sådana lässvårigheter att lättlästa texter är deras enda möjlighet till läsning, enligt Centrum för lättläst.

Pressmeddelande från: Semantix