Onsdagen den 28 november 2012

Kommundirektören i Götene avsatt

Kommundirektör Rogher Selmosson i Götene har idag sagts upp från sin tjänst med omedelbar verkan och får ca 2,5 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Götene Framtid röstade för att avsätta kommundirektören medan Alliansen och Miljöpartiet var emot, röstsiffrorna blev 7 för och 6 emot.

Kommunstyrelsens ordförande Kenth Selmosson deltog inte i dagens beslutet då han är sjukskriven tills vidare.

Jerker Andersson Liljestrand är utsett som tillförordnad kommundirektör.

Den fortsatta turbulensen i Götene kommun är efterverkningar på Uppdrag gransknings program om Medeltidens Värld.