Onsdagen den 28 november 2012

Ökad risk för snökaos

Nu är det snö på gång i Sverige. Dessvärre riskerar snöröjningen att inte fungera optimalt. Att många vägar inte kommer att snöröjas omedelbart beror på en nytolkning av reglerverket kring kör-och vilotider. Transportstyrelsen tolkar reglerna på ett annat sätt än Polisen, som tidigare hade tillsynsansvaret.

– Vi är nästan i chock. I flera månader har vi fört samtal med Transportstyrelsen om att en situation som denna kan uppstå. Vi har varnat för att en ny, hårdare tolkning av reglerna hindrar åkerierna att snöröja. I förlängningen handlar det förstås om trafiksäkerhet. Snöiga, moddiga och isiga vägar är en stor fara för alla trafikanter, säger Johan Lindström, verkställande direktör hos Sveriges Åkeriföretag.

Det är i grunden ingen förändring av regler som skapat situationen utan den beror på att en ny myndighet har övertagit tillsynsansvaret kring kör-och vilotider. Tidigare hade Polisen tillsynsansvar och de gjorde en pragmatisk tolkning av reglerna. Nu är det Transportstyrelsen som har ansvaret och de gör en hårdare bokstavstolkning. Konsekvensen blir en förarbrist som medför att åkerierna kan komma att sakna personal att skicka ut för att snörröja.

Tidigare var det möjligt för en förare som haft annat uppdrag under dagen att röja snö under kvällen eller natten. Nu får föraren inte ge sig ut på ett snöröjningsuppdrag förrän föraren fått den fullständiga vila som regelverket föreskriver.

– Men självklart uppmanar vi våra medlemmar att följa de lagar och regler som finns, något annat är otänkbart, avslutar Johan Lindström.

Kort fakta:

  • Transportstyrelsen har tagit över tillsynsansvaret från Polisen vad gäller kör-och-vilotider.
  • En normal 24-timmarsperiod innehåller 2 x 4,5 timmars körning, 45 minuters rast samt en vila om 9 timmar under en och samma 24-timmarsperiod.
  • Polisen gjorde tolkningen att en åkare kunde avbryta sin vila för att röja snö, men att snöröjningen därefter skulle följas av 9 timmars vila.
  • Transportstyrelsen gör en hårdare bokstavstolkning av regelverket än vad Polisen gjort. Det betyder att en åkare måste avsluta en full 24-timmarsperiod innan man kan gå ut och röja snö. Dvs börjar det snöa kl 23.00 är det i praktiken sannolikt att snöröjningen inte kan börja förrän kl 06.00 morgonen därpå.
  • Om man bryter mot reglerna riskerar både förare och företag straff. En förare som bryter mot kör-och-vilotider riskerar böter. Ett företag som bryter mot reglerna riskerar upp till 200 000 kr i skadestånd.
Pressmeddelande från: Sveriges Åkeriföretag