Onsdagen den 28 november 2012

Gotene News - Positiva nyheter från Götene Kommun

En gång i månaden samlar Rogher Selmosson, kommundirektör i Götene kommun, in positiva nyheter som hänt i den kommunala verksamheten.

Utbildningssatsning inom äldreomsorgen

All personal inom äldreomsorgen har under hösten deltagit i en utbildningssatsning kring personcentrerad omvårdnad vid demens, salutogent förhållningssätt, värdegrundsfrågor, kontaktpersonens roll samt dokumentation. Utbildningssatsningen kommer att fortsätta under 2013. Päivi Varis-Petersson med flera

Eu-projekt

Den 9 november var första uppstartsträffen för personal inom äldreomsorgen som ska delta i Eu-projekt inom demensområdet inom ramen för Leonardo da Vinci - Life learning programme. Gruppen kommer att studera hur demensverksamheten ser ut i England inom flera olika områden, bland annat hemvård, boende och anhörigstöd.
Det är flera olika yrkeskategorier som deltar, från omvårdnadspersonal upp till chefsnivå. Områden som ska studeras är bland annat bemötande och arbetsmetoder, vårdkedjan, kvalitet och riktlinjer. Projektet pågår från hösten 2012 till våren 2014.

Ny övergång i Hällekis klar!

Nu är nya övergången i form av en längre förhöjning på Sjöråsvägen i Hällekis klar. Övergången är placerad norr om Falkängen och är kompletterad med kortare sträckor direkt anslutande gc-väg. Den nya cykelleden skall nu skyltas om med ny sträckning förbi övergången. Besiktning ihop med Trafikverket gjordes den 22/11. Åtgärden är gjord för att oskyddade trafikanter skall kunna passera Sjöråsvägen på ett säkrare sätt. Både Trafikverket och Biosfärskontoret har varit med och finansierat projektet.

Solcellsanläggning på Fornägsskolan

På Fornängsskolan har ny byggandet av den kombinerad solcellsanläggning och solavskärmning inletts. En utökning av anläggningen kommer att göras detta med anledning av att utbyggnad vid skolan troligen senareläggs varför den aktuella fönsterraden kommer vara exponerad motsvarande längre tid. Verksamheten är mycket nöjd med att en sådan utökning får göras då man inte vill vara utan solavskärmning längre än absolut nödvändigt.

En utökning innebär att anläggningens storlek ökar med ca 50 %, från 16 kW till 24 kW. Därmed ökar också det beräknade energiutbytet i motsvarande grad, från ca 14 000 kWh per år till drygt 20 000 kWh per år.

Nygårdens gruppbostad firade 20-års jubileum

Nygården gruppbostad firade 20 års jubileum med fest den 19 november. Inbjudna var anhöriga och godeman som bjöds på smörgåstårta och tårta. Under kvällen talades det om hur verksamheten och boendet har förändrats sedan det var byggklart datum den 19 november 1992. Boende och personal visade under kvällen ett bildspel om verksamheten idag, vilket var mycket uppskattat!

Folkhälsopris till G-huset, IGEN!!

Hej! Vi fick precis veta att G-huset fick Hälso och sjukvårdsnämdens Folkhälsopris i år!!
G-huset är en samverkan mellan: Fritid/ungdom, LSS och IFO
Det var 20 stycken projekt som sökte Folkhälsopriset.
G-huset delar årets Folkhälsopris med ett projekt i Falköpingskommun. Vi delar på 25 000 kronor.
Tredje gången gillt för Fritid/ungdom!!
Vi har tidigare fått det för projektet; Äldre möter yngre och Må bra läger på Axevalla folkhögskola.
EN GLAD NYHET FÖR GÖTENE KOMMUN!!!

Medborgardialoger Framtidsplan

Den första omgången av medborgardialoger i arbetet med Framtidsplan är genomförd. Möten har genomförts i de 4 kommundelarna med sammanlagt 102 deltagare. Information om framtidsprojektet ligger nu på hemsidan och kommer att uppdateras i de olika faserna av medborgardialog och detaljplaner. Via en webbtjänst på hemsidan kan medborgare lämna synpunkter och idéer till framtidsprojektet. Webbtjänsten heter Kundo och syns som en flik på hemsidan, benämningen är: Framtid 2030.

Fiskprojekt i Källby

Tv-4 Skaraborg har gjort ett reportage om fiskprojektet som pågår på Källby gård. Tisdagen den 27 november så var föräldrarådet, kommunstyrelsens förberedande utskott och några tjänstemän inbjudna till att provsmaka de rätter som barnen får i skolrestaurangen. Det var fyra olika fiskrätter som serverades där min favorit var gös i currysås. Mycket gott!

Göta Lejons första livesändning

Parabol och satellitmottagare är nu på plats för att kunna genomföra livesändningar på biograf Göta Lejon. Första livesändningen blev en konsert med Timbuktu skedde på lördagen 17 november som första livesändning.

Nationaldag på Kastanjegården

Nationaldagen 2012 anordnade Kastanjegården grillfest i Trädgård Helena och Susanne Lundin visade upp oanade talanger. Härligt tyckte både arbetskamrater och boende.

Ansvarig utgivare: Rogher Selmosson