Tisdagen den 27 novembre 2012

photo credit: Kiss Zoltn via photopin cc

Dolda kortavgifter kostar miljarder

Varje år tar bankerna ut cirka sju miljarder kronor i avgifter när konsumenterna betalar med kort. Men endast 40 procent av avgifterna är synliga för konsumenterna. Resten är dolda avgifter som bankerna tar ut av företagen där kunderna handlar.

HUI Research har på Svensk Handels uppdrag gjort en undersökning av de avgifter som svenska banker tar ut för kortbetalningar. Enkätsvar från över 1000 företag visar att medianföretagen har en kostnad per kortbetalning på 3,30 kronor. Omräknat för hela samhällsekonomin innebär det att de totala kostnaderna för kortbetalningarna är 7 miljarder per år, eller 1500 kronor per hushåll.

– Idag är kort det vanligaste sättet att betala och står för sju av tio köp. Omotiverat höga avgifter blir därför en stor kostnad som drabbar företagen, konsumenterna och hela samhället, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel.

Dyrast är kreditkortbetalningar där kostnaden per köp i genomsnitt är 10 kronor. Kreditkorten står för 20 procent av köpen inom handeln men hela 50 procent av kostnaderna för butikerna.

Enligt rapporten tjänar bankerna minst en miljard kronor mer på kortbetalningarna än vad som är motiverat för att täcka kostnaderna.

– Det är bara bankerna som tjänar på att kostnaderna för kortbetalningar förblir dolda. För att öka konkurrensen och få effektivare betalningar måste de faktiska kostnaderna och avgifterna bli synliga, säger Bengt Nilervall.

Pressmeddelande från: Svensk Handel