Måndagen den 26 november 2012

photo credit: clarita - morgueFile license

Bilister med allvarliga synfel är livsfarliga i trafiken

Nya undersökningar från Trygg-Hansa visar att nära en tredjedel av alla svenska bilförare (29 procent) har svårt att läsa skyltar i trafiken. Mer än var tionde förare (13 procent) erkänner att de kör trots att de ser så dåligt att de inte borde sitta bakom ratten. Sju av tio vill nu skärpa lagen så att syntest blir obligatoriskt när körkortet förnyas.

Ur Trygg-Hansas undersökningar om synfel bland bilförare:

 • 29 procent av de svenska bilförarna har svårt att läsa vägmärken*
 • 13 procent av bilförarna kör trots att de vet om att deras syn är så dålig att de inte borde köra överhuvudtaget*
 • 88 procent anser att förare med dålig syn är en trafikfara*
 • 74 procent anser att syntest borde vara ett krav vid förnyelse av körkort**
När du skaffar körkort undersöker en legitimerad optiker eller körskolan att din syn uppfyller kraven för körkort. Men när körkortet förnyas var tionde år krävs ingen synundersökning, trots att synen hos alla försämras med åldern.

- Det är konstigt att det inte anses lika allvarligt att sätta sig i bilen med nedsatt syn som att köra berusad. Synfel begränsar också förares reaktionsförmåga och gör dem till en fara för sig själva och andra i trafiken. Att göra en synundersökning i samband med förnyelse av körkortet borde vara lagstadgat, säger Jonas Frid, ansvarig för motorförsäkringar på Trygg-Hansa.

Optikerförbundet rekommenderar personer över 40 år att göra synundersökning vartannat år. Personer över 65 år bör undersöka synen varje år. Trygg-Hansas moderbolag RSA ställde frågan till förare i elva länder runt om i världen om de har gjort ett syntest under de senaste två åren. Resultatet visar att svenska förare är näst sämst under den tidsperioden.

Andelen bilförare som inte gjort synundersökning de senaste två åren*:
 • Tjeckien - 54 procent
 • Sverige - 37 procent
 • Danmark - 34 procent
 • Norge - 33 procent
 • Mexiko - 29 procent
 • Singapore - 27 procent
 • Kanada - 27 procent
 • Bahrain - 23 procent
 • Storbritannien - 22 procent
 • Hong Kong - 21 procent
 • Indien - 21 procent
En ny rapport som revisionsföretaget Deloitte tagit fram på uppdrag av Trygg-Hansas moderbolag RSA visar att trafikolyckor i Storbritannien som orsakas av förare med dålig syn resulterar i upp emot 2 900 döda och allvarligt skadade årligen och en kostnad på £33 000 000 per år.***

Pressmeddelande från: Trygg-Hansa