Måndagen den 26 november 2012

Fotgängare svårast upptäcka i mörkret

Nästan tre av fyra bilförare uppger att fotgängare är den trafikantgrupp som är svårast att upptäcka i mörker. Slarv med reflexer kan vara en av förklaringarna. November är den månad på året då det sker flest allvarliga olyckor med fotgängare.

Försäkringsbolaget If har låtit 3 115 bilförare svara på vilken trafikantgrupp som är svårast att upptäcka i mörkret. Nästan tre av fyra, 72 procent, anser att det är fotgängarna. Var femte bilförare svarar att det är cyklisterna. Endast några få procent svarar övriga kategorier som mopedister, barnvagnar och andra bilar.

Enligt en sammanställning av STRADAs statistik för åren 2007 – 2011 är november den månad då det sker flest allvarliga olyckor med fotgängare. En tidigare studie från If har visat att fotgängarolyckor oftast inträffar under sen eftermiddagstid. Mörkret är en stor riskfaktor för fotgängarna.

- Undersökningen visar att fotgängarna måste göra sig mer synliga. Reflexer ska vara en självklarhet när man är ute i mörkret. Det är också klokt att ha kläder i starka färger. För bilförarna är det omöjligt att se en svartklädd person i beckmörkret, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Utan reflex har bilisten endast 20 – 30 meter på sig att bromsa för en fotgängare.

- Det är viktigt att förstå att bara för att du ser bilen så ser inte bilen dig. Var hellre överdrivet försiktig när du är ute och går - och sätt fast reflexen på jackan, säger Iréne Isaksson-Hellman.

Undersökningen (bilförare):

”Vilken trafikantgrupp tycker du är svårast att upptäcka i trafiken när du är ute och kör under den mörka årstiden?”

  • Fotgängare 72 %
  • Cyklister 20 %
  • Barnvagnar 2 %
  • Mopedister/motorcyklar 2 %
  • Andra bilister 0 %
  • Vet ej 3 %
Undersökningen gjordes av YouGov i oktober 2012.


Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If